Icon hamburger
Briefcase

Create Job Alert.

Enter your email below to save this search and receive job recommendations for similar positions.
Thank you. We'll send jobs matching these to
You already suscribed to this job alert.
No Thanks
GB
What job do you want?

Create Job Alert.

Get similar jobs sent to your email

Apply to this job.
Think you're the perfect candidate?
Apply on company site
Thumsup

You’re being taken to an external site to apply.

Enter your email below to receive job recommendations for similar positions.
Hoofduitvoerder Woningbouw at Brunel Energy Holding BV

Hoofduitvoerder Woningbouw

Brunel Energy Holding BV Den Haag, ZH Full-Time
Apply on company site

Create Job Alert.

Get similar jobs sent to your emailAbout this role:

Ben jij Hoofd­uit­voer­der en streef je ie­de­re dag naar een top­pres­ta­tie op je bouw­plaats? Werk je graag sa­men met vas­te on­der­aan­ne­mers en weet jij ze tot het ui­ter­ste te mo­ti­ve­ren? Wil je het iede­re dag be­ter doen en streef je naar per­fec­tie in het door jou ge­lei­de bouw­pro­ces? Kom dan werken bij deze gave opdrachtegever van Brunel!

Als Hoofd­uit­voer­der bij Brunel ben je eind­ver­ant­woor­de­lijk voor het to­ta­le pro­ject op de bouw­plaats. Hier­bij werk je nauw sa­men met je col­le­ga's op al­le dis­ci­pli­nes in jouw team. Sa­men zoe­ken jul­lie tij­dens het he­le bouw­pro­ces, liefst al van­af de ont­wik­ke­ling, naar mo­ge­lij­ke ver­be­te­rin­gen in de werk­wij­zes. Je lost pro­ble­men niet op, maar werkt er aan om de­ze te voor­ko­men. Ei­gen­lijk zoe­ken we een ma­na­ger van op­ti­maal op el­kaar af­ge­stem­de pro­ces­sen. Je stuurt de pro­ces­sen aan op ba­sis van ke­ten­in­te­gra­tie. Ope­ra­ti­o­neel geef je lei­ding aan het uit­voe­rings­team en de vak­lie­den.What you need to bring:

Wij zijn op zoek naar een hoofd­uit­voer­der met:

  • Mi­ni­maal 5 jaar er­va­ring als hoofd-uit­voer­der
  • Hbo werk- en -denk­ni­veau
  • Een in­no­va­tie­ve kijk op het op­ti­ma­li­se­ren van pro­ces­sen en sa­men­wer­king in de ke­ten
  • Er­va­ring met Lean bou­wen
  • Een in­no­va­tie­ve kijk op bou­wen en or­ga­ni­se­ren op ba­sis van ke­ten­in­te­gra­tie


Benefits:

Bij Brunel Engineering staat jouw loopbaan als Hoofduitvoerder Woningbouw voorop. Wij bieden je diverse opleidingsmogelijkheden om zo jouw carrière te versnellen. Je wordt binnen dit traject begeleid door je eigen Brunel-Consultant en mag vanzelfsprekend rekenen op een mooi maandsalaris met bonusopportunity.
Naast goede primaire arbeidsvoorwaarden (Bouw-CAO) bieden wij jou ook uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een gunstige pensioenregeling en collectiviteitkorting op je zorgverzekering en andere individuele verzekeringen.
Tevens biedt Brunel je leuke extra's op cultureel en sportief gebied. En omdat niet iedereen dezelfde zaken belangrijk vindt, profiteer je ook nog eens van een flexibel arbeidsvoorwaardenpakket, specifiek gericht op jouw situatie. Zo kun je bijvoorbeeld zelf bepalen of je extra vakantiedagen aankoopt. Je hebt bij Brunel dus niet alleen de zekerheid van een contract, maar ook van een carrière.

Anything Else?

Brunel is wereldwijd zakelijk dienstverlener, gespecialiseerd in projectmanagement, detachering en consultancy. We verlenen onze diensten binnen de vakgebieden Engineering, Finance & Risk, IT, Legal, Marketing & Communicatie en alle disciplines in de olie- en gasindustrie. Dit doen we samen met 14.500 collega’s vanuit zo'n 44 landen. En we doen dit met focus. Want bij Brunel geloven we erin dat als je ergens 100% voor gaat, dat je daar de allerbeste in kunt worden.

 

Recommended skills

Space Planning
Floor Planning
Drawing
Sketchup (3d Modeling Software)
Autodesk Revit
Architectural Drawing
Apply to this job.
Think you're the perfect candidate?
Apply on company site

Job ID: PUB284411