Create a Job Alert.

Enter your email below to save this search and receive job recommendations for similar positions.
Thank you. We'll send jobs matching these to
You already suscribed to this job alert.
GB
0 suggestions are available, use up and down arrow to navigate them
What job do you want?

Create Job Alert.

Get similar jobs sent to your email

List of Jobs

Apply to this job.
Think you're the perfect candidate?
Apply Now
Senior Software Developer at Spencer Ogden

Senior Software Developer

Spencer Ogden Denmark Full Time
Apply Now

Udfør en nøglerolle i at designe, udvikle og vedligeholde løsninger ved hjælp af banebrydende teknologi med nuværende bedste praksis. En del af rollen vil kræve samarbejde på tværs af teams og arbejde med brugere og interessenter for at forstå deres digitale forretningskrav.

Kontrakt / freelance

Nøgleansvar:

Softwaredesign og udvikling af interne applikationer

Ansvarlig for test og fremme af kvalitetsforbedring af software

Overvåge og anbefale den teknologiske udvikling

Fejlretning og funktionsforbedring

Softwaresupport til produkter

Kontakt med tredjepartsleverandører og it-personale efter behov for at løse problemer.

Erfaring og kvalifikationer:

Tidligere erfaring som softwareudvikler er en forudsætning.

En bachelorgrad i datalogi, computerinformationstjenester, datateknik, matematik eller teknik foretrækkes.

Nøglefærdigheder omfatter erfaring med at arbejde med følgende: C#, .NET Core, JavaScript og jQuery og SQL Server 2016.

Ønskelige færdigheder omfatter erfaring med at arbejde med følgende: MVC-arkitektur og REST API-design, XAML, Entity Framework, Reporting Services / DAX / Power BI, Azure Dev Ops, SharePoint Online, Power Apps og Power Automate og Microsoft Dynamics 365 integration.

Databaseadministration og optimering

Kompetencer:

Arbejdskendskab til grundlæggende informationsteknologi og programmeringssprog.

Evne til at udføre analyse af systemfunktionalitet med støtte fra Lead Software Developer.

Evne til at opnå detaljeret viden om generel systemarkitektur og funktionalitet.

Arbejdskendskab til AGILE-metoden er ønskelig, men ikke obligatorisk

God tidsstyring og evne til at arbejde på flere projekter samtidigt.

Fremragende organisatoriske og skriftlige kommunikationsevner med et stærkt kundefokus

Perform a key role in designing, developing, and maintaining solutions using cutting edge technology with current best practices. A part of the role will require cross team collaboration and working with users and stakeholders to understand their digital business requirements.

Contract/Freelance

Key Responsibilities:


 • Software design & development of in-house applications
 • Responsible for testing and promoting software quality improvement
 • Monitor and recommend technological developments
 • Bug fixing & feature enhancement
 • Software support for products
 • Liaise with third party suppliers and IT personnel as required to resolve issues.

Experience & Qualification:


 • Previous experience as a Software Developer is essential.
 • A Bachelor's Degree in Computer Science, Computer Information Services, Computer Engineering, Mathematics, or Engineering is preferred.
 • Key skills include experience working with the following: C#, .NET Core, JavaScript and jQuery and SQL Server 2016.
 • Desirable skills include experience working with the following: MVC architecture and REST API design, XAML, Entity Framework, Reporting Services / DAX / Power BI, Azure Dev Ops, SharePoint Online, Power Apps and Power Automate and Microsoft Dynamics 365 integration.
 • Database administration and optimisation

Competencies:


 • Working knowledge of information technology fundamentals and programming languages.
 • Ability to perform analysis of system functionality with support of Lead Software Developer.
 • Ability to gain detailed knowledge of general system architecture and functionality.
 • Working knowledge of AGILE methodology is desirable, but not mandatory
 • Good time management and ability to work on multiple projects concurrently.
 • Excellent organisational and written communication skills with a strong customer focus
 

Recommended Skills

 • .Net Framework
 • C Sharp (Programming Language)
 • Java (Programming Language)
 • Sql (Programming Language)
 • Extensible Markup Language (Xml)
 • Visual Basic (Programming Language)
Apply to this job.
Think you're the perfect candidate?
Apply Now

Job ID: OG210836